Giờ mở cửa 7:30 sáng - 18:00 chiều / T2 - CN
Liên hệ 0906 279 499 (Mr. Hồng Thái)
Email baochuyenco@gmail.com

Phầm mền hỗ trợ

  • Phần mềm camera Monitor Client dành cho camera IP WIFI Siepem IP S6204Y, Siepem S6203Y, Siepem IP S6315

Download : https://drive.google.com/file/d/0B_FpLR7wOracSzNOeDFvbUFaR28/view?usp=sharing

  • Phần mềm Teamview – Hỗ trợ từ xa

Download : https://drive.google.com/file/d/0B_FpLR7wOracQnYzUHZSYjdjNXc/view?usp=sharing

  • Driver RS 232

Download : https://drive.google.com/file/d/0B_FpLR7wOracQnYzUHZSYjdjNXc/view?usp=sharing

Phản hồi của bạn